Арт терапия

Арт терапията  - това е терапия чрез изкуство. Всичко, което може да бъде включено в понятието "изкуство", се отнася до арт терапия. Следователно можем да кажем, че това е една от най-древните посоки: преди пет хиляди години хората са правили това - лекували са се чрез изкуство.
А лечебният ефект на изкуството е познат на хората от древни времена.

-------------------------.jpg

В арт терапията художник е този, който риува ракртини, но своите картини, на своето Аз. 

Основната задача на всяка арт терапия е да събуди и развие креативност у човека, творческия принцип. Не е толкова важно по какъв начин. Арт терапевтите приемат, че всички хора имат вродена способност да бъдат креативни. Но поради особеностите на културата, възпитанието, стереотипите и т.н. творчеството може да се скрие дълбоко в човека. Ако се събуди, тогава той започва да се проявява в живота. И човек може да намери изход от ситуации, които изглеждат безнадеждни. И това е най-важното!

 Арт терапията включва терапия с приказки, музикална терапия, драматична терапия и танцова терапия, притчи. 

Контакти:
0878 59 99 79
гр. Варна, бул. Христо Ботев 8, ет.1, стая 103