Терапевтична детска стая

Опитът ми в работата с деца показва, че устойчиви и реални промени и корекции в поведението на детето (или разрешаване на конкретен проблем свързан с детето/юношата) се случват тогава, когато в процеса на терапията участват парелелно и родителите. По този начин напредъкът и резултатите постигнати по време на сесиите между детето/юношата и терапевта, успешно се пренасят в семейната система и подобряват нейното функциониране.

Методът ми на работа е:
Първа среща- само с родителите/родителя. По време на тази среща родителите въвеждат терапевта в проблема и дават информация за детето свързана с неговия характер, поведение, навици, любими занимания и др. Попълва се Декларция за Информирано Съгласие.

Втора среща- само с детето. Тази среща запознава терепевта с детето/юношата. По време на сесията, терапевтът установява контакт с детето и започва изграждането на подходящ терапевтичен подход.

Трета среща-само с родителите, предлагане на Семеен план за работа. На тази среща терапевтът дава обратна връзка на родителите. Задава допълнителни въпроси. Предлага план за работа, честота на сесии и задава началото на терапията.

В терапевтична детска стая се използва подхода на Мария Монтесори.


Консултация се провежда след предварително записан час!

Контакти:
0878 59 99 79
гр. Варна, бул. Христо Ботев 8, ет.1, стая 103