Индивидуална терапия

Личната терапия е процес, в който клиента взема решение, към определени теми и затруднения в живота си, но е воден от ментор, който му показва алтернативи без да го съди, без да го упреква. Насочва го към различни гледни точки. Това е моментът, в който клиентът е сам и може да погледне към детството си, към юношеството си, към живота си, идеите и целите си. Това е първата крачка към самоподкрепа и грижа за себе си.

Но ако първата крачка е направена и сте потърсили подкрепа, тогава нещата стават по-лесни, защото това е крачка към промяната. 

Когнитивно поведенческата психотерапия е моята зона, в която мога да ви помогна. Дали е подходяща за вас? - можем да го разберем, когато започнем процеса на промяна.

Знам, че не мога да променя всички хора, но мога да ви помогна да се промените Вие, да се научите да се наблюдавате. 

Темите, в които мога да помогна са:

  • Домашно насилие
  • Развод и отчуждение
  • Тревожни разстройства
  • Депресия
  • Конфликти в семейната система
  • Конфликти на работното място
  • Неприемане

Няма да мога да изредя всичко, но това са основните зони, за които човек иска да разбере защо ги преживява и какво се случва, че не успява.