Индивидуална терапия

Личната терапия е процес, в който клиента взема решение, към определени теми и затруднения в живота си, но е воден от ментор, който му показва алтернативи без да го съди, без да го упреква. Насочва го към различни гледни точки. Това е моментът, в който клиентът е сам и може да погледне към детството си, към юношеството си, към живота си, идеите и целите си. Това е първата крачка към самоподкрепа и грижа за себе си.

Но ако първата крачка е направена и сте потърсили подкрепа, тогава нещата стават по-лесни, защото това е крачка към промяната. 

Когнитивно поведенческата психотерапия е моята зона, в която мога да ви помогна, дали е подходяща за вас? - можем да го разберем, когато започнем процеса на промяна.

Знам, че не мога да променя всички хора, но мога да ви помогна да се промените Вие. 

Темите, в които мога да помкогна са:

  • домашно насилие
  • развод и отчуждение
  • тревожни разстройства
  • депресия
  • конфликти в семейната система
  • конфликти на работното място
  • неприемане

Няма да мога да изредя всичко, но това са основните зони, за които човек иска да разбере защо ги преживява и какво се случва, че не успява.