Кризите в брака

krizite-v-braka.png

Истинските кризи в брачните отношения са неизбежни.

Никой не може да гарантира, че няма да има различия или противоречия в общуването между хората.

Семейните отношения са динамични и в основата си емоционални.

В тази статия ще разгледаме кризите като ненормативни, тези, които идват неочаквано и мигновено, но поставят семейната система в нови условия. Всяка криза в семейството е дисфункционално състояние.

Със семейството се случва нещо, това може да е фалит, загуба на някого, развод, изневяра, болест, миграция, бедствие. Най - общо казано семейната криза е когато семейството не може да изпълнява функционално своите функции в новите условия.

Всяка криза има нужда от няколко неща:

1. Признаване – понякога хората не признават, че са в криза, не искат да нарушават соят комфорт, свикнали са с навиците си и е много трудно да ги променят. Много често се вижда как някой отвън се опитва да създаде нови условия и да повлияе на промяната, но това не се случва, защото отвътре няма признание на проблема и съответно не се търсят решения.

2. Обявяване на мобилизация – това означава да се обяви проблема и да се търсят варианти за справяне. В тази фаза е необходимо да се промени режима на цялата семейна система. Този режим е в зависимост от ситуацията и условията, в които се намират. Тук се изисква много смелост, защото е нужно семейството да бъде обединено и мотивирано за новата промяна.

Обикновено мъжът прави тези крачки, защото той е по-малко емоционален. Възражения към промените имат предимно децата. Има ситуации, в които трябва да се вземат решения, а не само да се обсъждат. Тези решения трябва да стартират на момента, а не да се отлагат във времето.

Всеки един член на семейството е длъжен да спазва кризисният план. Нужно е всички да бъдат информирани за новите проблеми, които ще се случат, дори и най-малките деца.

Много родители пречат на децата да се адаптират в криза, те не са искрени с децата и не им дават възможност да получат зания как да се справят в кризисни ситуации, как да търсят решения и да мислят абстрактно и глобално. Често се случва така, че роителите избягват да коментират кризата с децата и те остават с впечатление, че нищо не се е прменило, а всъщност отвътре всичко се е пропукало.

Семейството може да излезе от криза само когато се научи да бъде заедно и да изпълнява новите си функции.

Зареждане на коментарите...