Медиация - възможност за разрешаване на спорове

Midyear-Sale-.png

Медиацията е способ, който спомага при конфликтни ситуации, спорещите да вземат решение лесно и бързо. Не за всеки сериозен конфликт, възникнал в общуването ни е небходимо влизането в съдебна зала. Като разумен и интелигентен способ за решаване на текущи разногласия и справяне с конфликтни ситуации в последно време все повече се налага медитацията. 

Основни принципи на медиацията - Медиаторите не проявяват пристрастие и не вземат страна по спора. Медиаторите не са съветници и не дават съвети по личните позиции. Те обикновено препоръчват търсенето на правни съвети успоредно с процеса на медиация. Посочените обстоятелства и факти и предоставените документи в хода на медиацията не могат да се използват като доказателства по същия случай в съда. Доброволен характер на медиацията. 

Съвместното консултиране от адвокат и психолог помага страните да се споразуеят  и да вземат по-бързо решение. Разрешаването на спор по най-благоприятен начин и за двете страни води до сшестяване на много други проблеми и финансови средства.

Като лицензиран медиатор, помагам на много хора да стигнат до най-правилното за тях решение.

Заедно с адвокат, подготвяме споразумение, което е валидно в съдебен процес. Ние консултираме нашите клиенти и ги съпровождаме в изборите им по достоен и конфиденциален начин. 

 Контакти, консултация и записвания - от тук 

Зареждане на коментарите...