Страховете които ни пречат

_.png

Преди да говорим за страховете е много важно да определим какви са те. Съществуват три основни страхове, които могат да бъдат пречка както за професионалния ни живот, така и за личния.

Страхът от провал;
Страхът какво ще кажат хората;
Страх от непознатото.

Страхът от провал е най- честият. Притеснението, че не сме достатъчно добри, че няма да се справи както бихме  искали и така както очакват другите от нас. Това е основната пречка изобщо да опитаме да прави каквото и да е. 

 Страховете могат да бъдат различни, те обикновено се свързват с наши преживявания. 

В страха има два основни аспекта  - психологически аспект и физиологически аспект - това е как ние усещаме емоцията и как тялото ни реагира на това. 

За да можеш да се справим с физиологичният аспект е добре да видим какво се случва в психологически план. 

Предлагам следната клогнитивна схема, която всеки сам може да направи в доа си.

Terapiia

В графа Мисли записваме всички мисли, които идват мигновенно. Това може да са мисли или представи.

В графа Чувства записваме емоциите и чувствата, които имаме в конкретната ситуация.

В графа Теласни реакции записваме това, което тялото усеща - сковаване, поене на длените...

В графа Поведение записваме как ние реагираме в тази ситуация и какво сме направили в конкретната ситуация

Зареждане на коментарите...