Житейски капани

trap-1024x614-1-.jpg

Направете кратък тест, за да откриете в кои житейски капани попадете Вие.

Изтеглете и разпечатайте или пречертайте таблиците от прикачения файл, след което, оценете всяко от 22-те определения в таблица 1, по отношение на това доколко всяко е вярно за вас по тази шестобална система:

Ключ за оценяване:

  1. Напълно невярно за мен
  2. По-скоро не е вярно за мен
  3. По-скоро е вярно, отколкото невярно
  4. Умерено вярно е за мен
  5. Предимно вярно е за мен
  6. Описва ме идеално

В таблицата, в съответната графа, попълнете съответната цифра на отговора от ключа за оценяване, който е най-верен за Вас за даденото определение. Първо оценете колко вярно е твърдението за вас като дете. Ако отговорът ви е различен за различни периоди от детството ви - изберете оценката, която описва най-добре, начина по който сте се чувствали в периода до дванадесет години. След това оценете колко вярно е всяко твърдение за вас сега, като възрастен. Ако отговорът ви е различен за различни периоди от вашият зрял живот, изберете времето от последните шест месеца.

След това в "Таблица с резултати", пренесете отговорите си от таблицата с определения, като въведете посочените от Вас точки в съответните колони “Дете” и “Сега” отговарящи на съответния номер определение. В колона “Най-висока оценка“ се попълва най-високата цифра въведена в една от предходните 4 колони на реда.

За всеки житейски капан от таблицата, ако в колоната "Най-висока оценка", резултата е 4, 5 или 6 - поставете отметка в първото поле (пред името на житейски капан). Ако е 1, 2 или 3 - оставете полето празно.

Изтеглете таблиците

Интерпретация на вашите резултати

Погледнете вашия лист с резултати и прочетете описанието на всеки капан пред който сте поставили отметка.

 

Два житейски капана са свързани с липсата на сигурност или безопасност в семейството ви като дете. Те са “Изоставяне” и “Недоверие и злоупотреба”.

ИЗОСТАВЯНЕ - свързан е с чувството, че хората, които обичате, ще ви изоставят и накрая ще се окажете емоционално изолиран завинаги. Независимо дали чувствате, че близките ви ще умрат, ще напуснат дома завинаги или ще ви изоставят, защото ще предпочетат някой друг, вие някак си усещате, че накрая ще останете сам. Поради това убеждение може би прекалено много се вкопчвате в близките си хора. По ирония по този начин всъщност ги отдалечавате от себе си. Може да се чувствате силно разстроен или гневен дори при естествени раздели.

НЕДОВЕРИЕ И ЗЛОУПОТРЕБА - е очакването, че хората ще ви наранят или ще злоупотребят с вас по някакъв начин - ще ви изневерят, излъжат, манипулират, унижат, наранят физически или ще се възползват от вас. Вие се криете от стена от недоверие, за да се защитите. не допускате хората твърде близо. Мнителни сте относно намеренията на другите и сте склонен да предполагате най-лошото. Очаквате хората, които обичате да ви предадат. Или напълно избягвате взаимоотношенията с хора, които ви третират лошо, и после усещате гняв и отмъстителност къ тях.

 

Два житейски капана се отнасят до вашата способност да функционирате независимо от света. Тези капани са “Зависимост” и “Уязвимост”

ЗАВИСИМОСТ - вие се чувствате неспособен да се справите компетентно с ежедневния живот без значима помощ от страна на другите. Зависим сте от другите като от патерица и се нуждаете от постоянна подкрепа. Като дете са ви накарали да се чувствате некомпетентен, когато сте се опитвали да отстоявате независимостта си. Като възрастен търсите силни фигури, от които да сте зависим и да се стремите да избягвате да действате самостоятелно. Това ви дърпа назад.

УЯЗВИМОСТ - вие живеете в страх, че някакво бедствие (природно, криминално, медицински или финансово) може да ви сполети във всеки момент. Не  се чувствате в безопасност в света. Ако имате този житейски капан, като дете са ви карали да се чувствате, че светът е опасно място. Вероятно родителите ви са ви предпазвали прекомерно, тъй като твърде много са се безпокояли за вашата безопасност. Вашите страхове са прекомерни и нереалистични, но въпреки това ги оставяте да контролират живота ви и хабите енергията си, за да проверявате, че сте в безопасност.  Страховете ви може да са от наличие на болест, получаване на пристъп на тревожност, от заразяване или полудяване. Те може да са фокусирани върху финансова уязвимост: банкрут и оставяне на улицата. Вашата уязвимост може да се върти и около други фобийни ситуации, като страх от летене, ограбване или земетресение.

 

Два житейски капана са свързани със силата на вашите емоционални връзки “Емоционална депривация” и “Социално изключване”

ЕМОЦИОНАЛНА ДЕПРИВАЦИЯ - е убеждението, че потребността ви от любов никога няма да бъде удовлетворена адекватно от другите хора. Смятате, че никой не го е грижа истински за вас или че никой не разбира как се  чувствате. привлечен сте от студени и неотзивчиви хора или вие сте студен и неотзивчив, което води до формирането на взаимоотношения, неизбежно незадоволителни за  вас. Чувствате се измамен и се люшкате между това да сте гневен и да се чувствате наранен и самотен. По ирония вашият гняв само отдалечава хората около вас, а това поддържа вашата постоянна депривация.

СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ - е по отношение на вашата свързаност с приятели и групи. То ви кара да се чувствате изолиран от останалия  свят, да се чувствате различен. Ако сте в този житейски капан, като дете сте се чувствали изключен от връстниците си. Не сте принадлежали към група от приятели. Може би сте имали някакви особености, които да са ви карали да се чувствате различен. Като възрастен вие поддържате житейския си капан основно чрез избягване. Избягвате социализирани в групи и сприятеляване. Може да сте се чувствали изключен, защото е имало нещо, заради което другите деца са ви отхвърляли. Така вие сте се чувствали социално нежелан. Като възрастен може да се усещате грозен, сексуално нежелан, с нисък социален статус, със слаби разговорни умения, скучен или по някакъв друг начин непълноценен. Вие преповтаряте отхвърлянето в детството, като се чувствате и действате като по-низш в социални ситуации.

 

Двата житейски капана, които са свързани с вашата самооценка са “Дефектност” и “Провал”

ДЕФЕКТНОСТ - вие се чувствате вътрешно дефектен и пълен с недостатъци. Вярвате, че генерално сте недостоен за обичта на тези, които се доближават достатъчно и узнаят истинската ви същност. вашата перфектност ще бъде разобличена. В семейството ви като дете вие не сте бил уважаван за това, което сте. Вместо това са ви критикували заради “недостатъците” ви. Обвинявали сте себе си-чувствали сте се недостоен да бъдете обичн. Като възрастен се страхувате от любовта. Трудно ви е да повярвате, че хората, които са близо до вас, ви ценят, така, че очаквате отхвърляне.

ПРОВАЛ - е убеждението че сте неадекватен по отношение на постиженията в училище, на работа и в спорта. Чувствате, че сте провален в сравнение със своите връстници. Като дете са ви накарали да се чувствате по-низш по отношение на постиженията си. Може да сте имали училищни затруднения  или проблем с дисциплината, който да ви е попречил да постигнете важни умения, като четенето например.Другите деца, винаги са били по-добри от вас. Наричали са ви “глупав”, “бездарен” или “мързелив”. Като възрастен поддържате житейския си капан, като преувеличавате степента на провал и действате по начини, които гарантират вашия постоянен провал.

 

Два житейски капана са свързани със себеизразяването - вашата способност да заявите какво искате и да удовлетворите потребностите си - “Подчинение” и “Неумолими стандарти”

ПОДЧИНЕНИЕ - вие жадувате вашите собствени нужди и желания в името на това да угодите на другите или да удовлетворите техните нужди. Позволявате на другите да ви контролират. Правите това или поради вина, че ще нараните другите, ако се поставите на първо място, или от страх, че ще бъдете наказан или изоставен, ако не се подчините. Като дете някой близо до вас, може би родител ви е подчинил Като възрастен вие многократно влизате в отношения с доминиращи и контролиращи хора и им се подчинявате или влизате в отношения с нуждаещи  се хора, които са твърде увредени, за да могат да ви дадат нещо в замяна.

НЕУМОЛИМИ СТАНДАРТИ - вие непрекъснато имате изключително високи очаквания от себе си. Слагате прекомерно ударение на статуса, парите, постиженията, красотата, реда или признанието за сметка на щастието, удоволствието, здравето, усещането за реализиране и удовлетворяващите взаимоотношения. Вероятно прилагате вашите строги стандарти и спрямо другите хора и сте много осъждащи. Като дете от вас се е очаквало да бъдете най-добрия и ви е казвано, че всичко друго би било провал. Научили сте, че нищо от онова, което сте правили, не е било достатъчно добро.

ПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ -  е свързан със способността  да се възприемат реалистични граници в живота. Хората, които имат този житейски капан се чувстват специални. Те настояват, че могат незабавно да правят, да казват или да получават каквото си поискат. Пренебрегват онова, което другите смятат за разумно, не преценяват какво е действително осъществимо, както и времето или търпението, които обикновено се изискват, включително нямат усет за това каква е цената за другите. Имат трудности със самодисциплината. Мнозина от хората с този житейски капан са били глезени в детството. От тях не се е изисквало да показват самоконтрол или да приемат ограниченията, които се поставят на другите деца. Като възрастни те все така се разгневяват, когато не получат това, което искат

 

Сега вече имате идея кои житейски капани се отнасят за вас.

 

 

 

Материалите са взаимствани от книгата "Преоткрий Живота си" с автори Джефри Е. Янг и Джанет С. Клоско

Зареждане на коментарите...