Без да искам да променям нагласи или да създавам категорично мнение по определени въпроси, ще публикувам моите мисли и статии.

Тук ще стоят моите впечатления от наблюдения, прочетени книги и направени анализи.

Кризите в брака

Истинските кризи в брачните отношения са неизбежни.


Кой съм аз?

Кой съм аз?


Зона на комфорт

Зона на комфорт е тема, която много пъти предизвиквам в моите клиенти.


Колелото на Баланса на живота

В духа на Нова година и в периода на поставянето на цели, Ви предлагам един метод, който ни помага да видим основните области на живота. 


Когнитивни процеси в семейните отношения

В една от последните си статии за 2020година, бих искала да ви предложа информация за когнитивните процеси в двойките.


Етапи на скръбта

В даден етап от своя живот всеки човек се среща отблизо със скръбта и мъката.


Медиация - възможност за разрешаване на спорове

Медиацията е способ, който спомага при конфликтни ситуации, спорещите да вземат решение лесно и бързо. Не за всеки сериозен конфликт, възникнал в общуването ни е небходимо влизането в съдебна зала. Като разумен и интелигентен способ за решаване на текущи разногласия и справяне с конфликтни ситуации в последно време все повече се налага медитацията. 


Петте травми

По пътя на нашето развитие


Страховете които ни пречат

Преди да говорим за страховете е много важно да определим какви са те. Съществуват три основни страхове, които могат да бъдат пречка както за професионалния ни живот, така и за личния.


Проблемните тийнейджъри

Пространство за родители