Конвенцията на ООН за правата на детето навършва 30 години

700_FO36566323_9f0c6265a1fe3ccf06bbc1e6a8f012c1-1-.jpg

С Конвенцията на ООН за правата на детето светът даде важно обещание - че ще направи всичко по силите и възможностите си, за да защити и утвърди правата на децата – да живеят, да растат, да учат, да бъдат чути и да развиват пълния си потенциал.

Аз подкрепям правото на детето и вярвам, че всяко дете има правото да бъде свободно. Подкрепям гражданското развитие на децата и тяхното исконно право да имат детство. Правото на децата да бъдат защитавани със силата на закона.

Децата имат право и ние сме длъжни да ги защитаваме и пазим, защото в тях е бъдещето.

Зареждане на коментарите...