{NEWS_CATEGORY_NAME}

Приятно ми е да се запознаем, моето име е Тъга

Всички ме наричат Тъга, не знам защо, но хората се плашат от мен.

Прочети още


Компромисният ключ към развиващия се семеен живот

Способността за компромис е едно от най-мощните умения, които трябва да се възпитават при малките деца и те го научават първо от родителите.

Прочети още


Днес си говорим...

В епизода заедно с психолога Жени Радева говорим за домашно насилие, ревност, семейна среда, влияние върху децата и мн. други.

Прочети още


Когнитивно – поведенческа терапия

Можем да се отървем от несъзнателните разрушителни нагласи, които ни пречат да живеем щастливо и да се реализираме. Методът на когнитивно-поведенческата терапия е насочен към решаването на този проблем.

Прочети още


Петте травми в детството

Петте травми в детството представляват болезнен опит, който е започнал в ранен етап и ни изгражда като зрели личности.

Прочети още


Закони и ред в семейната система според фамилните терапевти

Според Берт Хелингер и неговият теоретичен модел на семейните констелации, психическото страдание се разглежда като породено от нарушаването на законите, които управляват семейството, а именно:

Прочети още


Неработещи семейни системи

Дисфункционалните семейства се различават от останалите семейства, най – вече поради причини, свързани с начина им на функциониране – членовете на семейството имат различни разбъркани роли, като често може да се налага на децата в семейството да играят ролята на родители, а не обратното.

Прочети още


Кризите в брака

Истинските кризи в брачните отношения са неизбежни.

Прочети още


Когнитивни процеси в семейните отношения

В една от последните си статии за 2020година, бих искала да ви предложа информация за когнитивните процеси в двойките.

Прочети още


Медиация - възможност за разрешаване на спорове

Медиацията е способ, който спомага при конфликтни ситуации, спорещите да вземат решение лесно и бързо. Не за всеки сериозен конфликт, възникнал в общуването ни е небходимо влизането в съдебна зала. Като разумен и интелигентен способ за решаване на текущи разногласия и справяне с конфликтни ситуации в последно време все повече се налага медитацията. 

Прочети още