Tag: "човек"

Пирамидата на Дилтс

Защо животът ви е такъв, какъвто е?

Прочети още


Фази на скърбене

Другата страна на радостта е тъгата или скръб.

Прочети още


За съзависимоста

В най-широкия смисъл думата "съзависимост" може да се определи като "пристрастяване към хора, поведение или вещи".

Прочети още