Констелации

Семейните констелации е дълбинен метод, който ни позволява да видим и разберем скритите причини на лошите ни отношения с родителите, проблемни връзки или повторения на родителски модел. Естествено методът е докосващ и обхваща много аспекти на нашият живот. Той ни позволява да видим къде животът ни ни поставя капани и защо сме останали на едно и също място и какво ни пречи да прескочим тази невидима летва и да се развиваме? 

В системната терапия, ние гледаме на индивида не като отделен и изолиран, а като част от едно по-голямо цяло. Рзглеждаме системата и се придвижваме към родовите нагласи или системната съвест. 

 Уникалността на метода семейни констелации е да се разбере, че дори хора от миналите поколения, които не сме срещали в живота си, имат строго влияние върху нас и нашето поведение.

В семейните констелации, ние разбираме какво ни пречи да бъдем себе си и как да преодолеем травмите на поколенията.

Семейните констелации могат да се провеждат в група, но могат да се провеждат и индивидуално.

Пандемията от COVID - 19 ни изполира и изправи пред нови предизвикателства, но това не означава, че не можем дасе срещнем онлайн и да изпълня мисията си на констелатор.

В този път аз съм до Вас и Ви следвам