Осиновяване и приемно семейство

Като развиващ се специалист аз се интересувам от семейната система и нейното функциониране. Много интересно е за мен как семейството се развива по време на криза и как съпрузите се справят с дисфункцията.

Една от ненормативните  кризи в брака е осиновяването и приемното семейство и теми, за които аз много работя.

За осиновяването не се говори често и нашироко. На пръв поглед е тема благородна, романтична, социално желателна. Но отзад е табу - деликатно, интимно, болезнено… Тема, която изисква разбиране и най-вече подготовка. 

За приемното семейство също не се говори кой знае колко, но в условията на чести разводи, остават децата. По стечение на обстоятелствата се създават нови отношения, връзки и бракове. Как да бъде прието, искам ли го, отношенията ми с него какви да бъдат? Това са само част от въпросите, които се задават. 

И в двата случая на лице са тревожности и бушуване на емоции. И в двата случая не сме подготвени, искаме, но не ни достига нещо - смелост, решение, вяра в себе си, че ще се справим.

В груповите сесии можете да научите повече за нормативните и ненормативните кризи в брака, функцията на семейната система, децата тяхното развитие по възрастова група, осиновяване и приемничество, как и кога да кажем, че детето е осиновено.

Взетото решение е вече крачка напред.

В този път не сте сами!

Бихте могли да се запишете на индивидуална и групова терапия.

За групова работа предлагам теми, които биха ви били интересни

  1. Семейно-структурна семейна психология и психотерапия – семейни роли, мъжки и женски ролеви приоритети.
  2. Мотивация за встъпване в брак. Приятелство и срещи.
  3. Годеж и брак. Факторите на риск.
  4. Начало на семейния живот. Жизнен цикъл на семейството.
  5. Родителството и детско-родителските отношения в различните етапи на брака - жизнен цикъл на семейството.
  6. Зрялото семейство. Патриаршество. Вдовство.
  7. Ненормативни кризи. Болен в семейството.
  8. Ненормативни кризи. Изневери и развод.
  9. Втори бракове и приемни деца.

За груповата работа ще бъде публикувана програма.

Темите са примерни, ще се обсъждат във всяка група