Политика за защита на личните данни

galina-bg.com поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на личните данни, които предоставяте в този сайт и възможност за управление на данните и на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на европейските правила за защита на личните данни. Молим ви да се запознаете с политиката за защита на вашите лични данни.

Декларация за поверителност

Използвайки този уебсайт съм съгласен доброволно да предоставя личните си данни за обработка и съм запознат с Декларацията за поверителност.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате този сайт, сървърите автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп като например вашият ip адрес, информация за браузъра, който използвате, датата и часа на всяко посещение, страниците, които, както и последователността, в която ги посещавате и времето, което отделяте за всяка от тях. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Тези данни се използват за анализ кои секции от сайта представляват най-голям интерес за Вас с цел сайтът да бъде по-удобен за ползване от потребителя, както и за установяване на всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да разглеждате голяма част от този уебсайт без да предоставяте лични данни, различни от горепосочените.

Използване на лични данни и пренос на данни на трети лица.

galina-bg.com използва предоставените от Вас лични данни само и единствено ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за отговор на Вашите запитвания, да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на определени услуги. galina-bg.com може да събира, обработва и използва лични данни и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и е била надлежно призована от съответните органи да предостави тези данни. Във всички останали случаи, вашите лични данни не се предоставят на трети лица без изричното Ви съгласие.

Достъп до лични данни.

Можете по всяко време да направите запитване относно това, какви вашите лични данни се съхраняват. В отговор на такова запитване ще получите цялата информация.

Изтриване/Промяна на лични данни

Можете по всяко време да отправите заявка за изтриване или коригиране на Вашите лични данни.

Сигурност на данните

galina-bg.com е сайт, който използва съответните технически и организационни средства, за да защити вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките за сигурност се подобряват непрекъснато съгласно техническите възможности.