Психодиагностика за ТЕЛК и други институции

Психологично консултиране за телк/нелк

Извършват се изследвания за явяване пред ТЕЛК/НЕЛК за деца и възрастни, свързани с диагностиката на психичното здраве и развитие, познавателните функции, личностното функциониране и др. изследването включва работа с тестови методики в рамките на 60мин. Изследването се предоставя на клиента до 2 работни дни в 2 еднообразни екземпляра

Цена на изследването - 90 лв.

При посещение на адрес в рамките на гр. Варна - 140 лв.

Забележка: Посещението на адрес се извършва от двама специалиста

 

Съдебно - психологически експертизи и становища

Изготвянето на съдебно -психологически експертизи и становища се извършва под формата на беседа и тестови методики в рамките на 60мин. Обработката на получените резултати, се предоставят на клиента в писмен вид до 2 работни дни в 2 еднообразни екземпляра.

Цена на изследването - 130 лв.

При посещение на адрес в рамките на гр. Варна - 180 лв.

Забележка: Посещението на адрес се извършва от двама специалиста

 

Изготвяне на нотариална психологическа експертиза

Изготвяне на психологическа оценка, служеща пред нотариус, включва:

  • Оценка за дееспособност
  • Психична годност при прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка
  • Психична годност при извършване на дарение или завещание.

Психологичната оценка за дееспособност се извършва след провеждане на беседа. Използват се тестови методики. Обработката на получените резултати, се предоставят на клиента в писмен вид до 2 работни дни в 2 еднообразни екземпляра.

Цена на изследването - 150 лв.

При посещение на адрес в рамките на гр. Варна - 200 лв.

Забележка: Посещението на адрес се извършва от двама специалиста

 

 

Необходимо е предварително записване и запазване на час. Близките на изследването лице или самото лице да предостави пълна информация на специалиста, както и документация с която разполага.