Психологична лаборатория

Провеждат се изследвания за първо и второ психологическо изследване


За кого е предназначено психологическото изследване?

 • В случай, че искате да придобиете правоспособност за управление на МПС от категории С, С1, Д, Д1, Ттб, Ттм
 • придобиване на правоспособност, след като е загубена правоспособността поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП),
 • за водачите на таксиметров автомобил,
 • за професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, за лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП.,
 • за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП.,
 • за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.

Ако влизате в някоя от тези категории, полагането на психотест е абсолютно задължително, затова не се колебайте да дойдете при нас.


Задължително условие при записване за явяване на психологическо изследване, е това да става минимум 24 часа преди провеждането му.


ЗАПИСВАНЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН чрез записване на телефон.

Изследвания се извършват всеки вторник и неделя.

 

Цени за психотест и удостоверение за психологическа пригодност:

 • Цена на психологическо изследване за работа и категория – 60 лв.
 • Цена на психологическо изследване за таксиметров водач – 60 лв.
 • Цена на психологическо изследване за нарушения – 70 лв.
 • Цена на удостоверение за психологическа пригодност – 10 лв.
 • Вадене на дубликат – 20 лв.
 • Цена за явяване на второ изследване – 60 лв.