Записване за консултация и плащане

Влизане в консултации

Консултациите се провеждат на адрес:
гр. Варна, бул. Христо Ботев 8, ет. 1, офис 104. 

Заплащането има силата на сключване на Договора за консултации и взаимни задължения. Това означава, че вече сте се запознали със всички изисквания към психотерапията и можем да започнем разрешаването на вашият проблем.

Заплащане

Плащанията могат да бъдат в брой /на място в центъра/, по банков път /след уточнение, ще ви предоставя банкова сметка/ или през PayPal

Консултацията - 50.00 (петдесет) лева за 60 минути.

Консултация за деца - 30.00 (тридесет) лева за 60 минути.

Консултации на двойки в кабинета  - 50.00 (петдесет) лева за  60 минути.
В този случай е необходимо и двамата съпрузи да се консултират. Моята идея за семейство включва и двамата партньори, затова ако искате да провеждаме семейна консултация, означава посещение и от двамата. Но, ако все пак желаете да идвате по отделно на индивидуални консултации, тогава ще приема само единия от двамата. 

 

Консултациите чрез Skype са различни от личните срещи, но целият свят е отворен за нас. Понякога личната среща е невъзможна поради работни ангажименти, местожителство в друг/а град/страна, лични или други прични, но благодарение на Skype съм на ваше разположение от разстояние. Но все пак следвам тенденциите и вярвам, че технологиите са достъпни затова мога да предложа сесия по Viber и Zoom  

Консултация по Skype - 60.00 (шейсет) лева за 60 минути (консултациите чрез Skype са възможни, но не са много ефективни)