Информирано съгласие

Преди да влезем в консултация е необходимо да се запознаете и полълните документа за "Информирано съгласие".

Този документ рамкира нашите взаимоотношения и определя правата и задълженията на страните.

Документа можете да попълните и на място при първото посещение или ако Ви е по-удобно да го разпечатате и попълните у дома.

Изтеглете файл