Без да искам да променям нагласи или да създавам категорично мнение по определени въпроси, ще публикувам моите мисли и статии.

Тук ще стоят моите впечатления от наблюдения, прочетени книги и направени анализи.

Непобедимата мощ на духа

Човекът в своята същност е същество, което е винаги насочено към другия. Окото, което вижда себе си и е много тежко бреме, тук възниква и въпросът за същността на човека...


Вашето най-добро Аз е най-големият подарък, който можете да дадете на света

Макар да не го осъзнаваме, учим хората около нас... да забравят за нас. Опитвайки се да бъдем обратното на егоисти превръщаме в егоисти тях.


Да се погрижим за вътрешното си дете, когато то страда

Работата със себе си ни помага да възстановим връзката си с нашата сила такава, каквато си я представяме.


Стартира първата в град Варна група за подкрепа на близки на онкоболни

Групата за подкрепа помага на голям брой хора, чиито роднини или близки са диагносцицирани с тежко и неизличимо заболяване.


Запознаване с вътрешното дете - Празнота

Днес ще се срещна очи в очи с моята празнота. Самотата често е плашеща. Ами ако не се обичам такъв, какъвто съм?


Да загубиш човек е толкова лесно

Звъниш, звъниш, но той не отговаря. Или телефонът е изключен. Абонатът е изключил телефона или е извън мрежата, казва непознат безразличен глас.


Мобинг и булинг

Жертвите на мобинга и булинга са между 30 и 50% от хората в една функционираща социална общност.


"Здрав - болен" в психодиагностиката

Говорим за болен само в случаите, когато имаме продължаващ и мотивиран низ от абнормни постъпки или дълга хроника на ненормални действия


"Нормално" и "ненормално" в човешката психика

При функционирането на човешката психика, както и в самото битие на човешката личност и на социалните групи и общности


Обсесивно – компулсивно личностно разстройство

характеризира се с всеобщата загриженост за подреденост, перфекционизъм и контрол (без място за гъвкавост), което забавя или пречи на изпълнението на конкретна задача или дейност.