Етапи на скръбта

5-----------.png

В даден етап от своя живот всеки човек се среща отблизо със скръбта и мъката. Скръбта е колкото различна в силата и проявленията си, толкова и универсална с разрушителния си характер.

Моделът  Етапа на скръбта е дело на д-р Елизабет Кюблер-Рос (1926 – 2004) – родена в Швейцария, но развила кариерата си в САЩ. Тя публикува своите открития за етапите на скръбта през 1969 г. в книгата си “За смъртта и умирането”.

5 етапа на скърбене:

  • Отричане - опит да намалим силната болка от претърпяната загуба или шока от загубата, която неизбежно предстои. "На мен не може да се случи"
  • Пазарене - когато настъпи етапът на пазарене, ние се обръщаме към висша сила за помощ. Вярата в Бог или спазаряването с Бог
  • Гняв - настъпва, когато другите два етапа вече не могат да бъдат поддържани. Този етап може да премине много бързо, но може да продължи и години.
  • Депресия - започваме да изпитваме болката от загубата повече от всякога. Също като етапа на гнева, може да продължи много дълго време, но може да премине и за минути
  • Приемане - настъпва успокоение и смирение. 

Много е важно да се знае, че етапите на скърбене са общовалидни за всякаква загуба. Това може да езагуба за смърт, развод, раздяла или ако близък е в командировка. Може да бъде и загуба на скъп предмет или имот. 

През етапите можем да преминем за много кратко време, за минути или няколко часа, Но те могат да продължат и с години.

От теологична гледна точка, не случайно християнството ни дава дни за скърбене. В нашата религия са 3,6,9,20,40 дни; 3,6,9 месеца и края на този период е 1 година. Това е времето, което ни се дава да можем да се справим с тази болка и да преминем през етапите на скърбене. Колкото повече хора се събират и говорят за човека който вече го няма, толкова по-бързо близките преминават в състояние на приемане. 

Зареждане на коментарите...