Психодиагностика на деца

Изследване на когнитивните способности

Използват се за деца и юноши. Те носят информация за интелектуалната сфера - мислене, памет, логика, адаптивност, целенасоченост, вземане на решения и справяне в критични ситуации.

 

Други методики

При диагностициране на деца и юноши се използват методики за агресивност, тревожност, ценностна система, междуличностно отношения и др. Използват се тестове за установяване на психологичното развитие, IQ тестове, тестове за училищна готовност, тестове за професионално ориентиране, игрова дейност, продуктивни тестове.

 

Защо е необходима диагностиката?

За да се открият силните и слабите страни на детето. Когато неговият вътрешен свят е наранен, то го показва по различни начини. Най-често чрез агресивно поведение, дисфункционално поведение или пасивно отношение, трудности в общуването, трудно фокусиране. Чрез диагностиката могат да се открият потребностите на детето, като и да се помогне на младия човек при избор на професия.

 

В зависимост от целта, психодиагностика може да продължи от една до няколко сесии.

Не се издават медицински документи. При необходимост, психолога издава становище на база проведените тестове и брой консултации.

 

Времетраене: 50-60 мин.
Цена: 60 лв.

 

Необходимо е предварително записване и запазване на час. Близките на изследването лице или самото лице да предостави пълна информация на специалиста, както и документация с която разполага.