За мен

Моите приятели казват, че е трудно да бъдеш Галина. Вярвам, че е така, защото аз правя много неща и имам енергията и любовта за това. Често може да ме видите като доброволец или да участвам в социална кауза, да помагам на деца в нужда или да чета приказки в парка или да спасявам съдби. Но аз съм Галина и това не може да се промени. В моето сърце има място за вси1ки, които имат нужда от мен. 

Но нека разкажа за себе си

Казвам се Галина Драганова Палабуюк, родена съм на 13.08.1980г. в град Варна в семейство, което формира моите интереси към психологията и най- вече към дисфункционалното семейство. Не е случайно, че харесвам работата си с деца и младежи  с дисфункционално поведение  и агресивни прояви. 

Омъжена съм за сега без деца, но в плановете на моето семейство стои въпроса за много деца, които да бъдат отглеждани в среда на взаимна любов.

За да бъде по-пълна визитката, ще разкажа и малка част за образованията си – средното си образование завърших в Спортно училище „Георги Бенковски“ - гр. Варна с профил академично гребане. Бакалавърската си степен завърших в ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност социални дейности, след това продължих с магистратура Теология в същия университет. През есента на 2018 г. завърших семестриално магистратура по психология във ВТУ "Св. Св. Кирил Методий", консултант съм в Когнитивно - поведенческа психотерапия. През 2019 г. завърших мотивационно интервюиране. Също като останалите терапевти съм получила и следдипломни квалификации, но най-интересната за мен и която искам да споделя е "Семейни взаимоотношения" с водещ Проф. А. Лоргус – руски православен психолог и ректор на Института по християнска психология в Москва – който поставя началото на цикъл от семинарни занятия, касаещи отношенията в двойката и семейството.

Също така съм преминала обучения за справяне с агресивното поведение сред деца и млади хора, организирани от международната Фондация Стефан Батори, с водещи Anna Szwed и Andrzej Majcher от Полша.

Работа с родители, проведени отново от Фондация Стефан Батори с водещи Anna Szwed и Andrzej Majcher от Полша.

Обучение в Мотивационно интервюиране с водещи Д-р Георги Василев – психиатър и Кирил Бозгунов – клиничен психолог.

Един от менторите в живота ми, които формираха любовта ми към Когнитивно поведенческата психотерапия е Д-р Ирина Лазарова, за която винаги ще говоря с благодарност и любов.