За мен

Моите приятели казват, че е трудно да бъдеш Галина. Вярвам, че е така, защото аз правя много неща. Но аз съм Галина и това не може да се промени.

Но нека се представя иразкажа за себе си

Казвам се Галина Драганова Палабуюк, родена съм на 13.08.1980 г. в град Варна в семейство, което формира моите интереси към психологията и най- вече към семейната терапия.

Омъжена съм за сега без деца, но в плановете на моето семейство стои въпроса за много деца, които да бъдат отглеждани в среда на взаимна любов.

За да бъде по-пълна визитката, ще разкажа и малка част за образованията си – средното си образование завърших в Спортно училище „Георги Бенковски“ - гр. Варна с профил академично гребане. Бакалавърската си степен завърших в ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност социални дейности, след това продължих с магистратура Теология в същия университет. През есента на 2018 г. завърших семестриално магистратура по психология във ВТУ "Св. Св. Кирил Методий", консултант съм в Когнитивно - поведенческа психотерапия. През 2019 г. завърших мотивационно интервюиране. Също като останалите терапевти съм получила и следдипломни квалификации, но най-интересната за мен и която искам да споделя е "Семейни взаимоотношения" с водещ Проф. А. Лоргус – руски православен психолог и ректор на Института по християнска психология в Москва – който поставя началото на цикъл от семинарни занятия, касаещи отношенията в двойката и семейството.

Също така съм преминала обучения за справяне с агресивното поведение сред деца и млади хора, организирани от международната Фондация Стефан Батори, с водещи Anna Szwed и Andrzej Majcher от Полша.

Работа с родители, проведени отново от Фондация Стефан Батори с водещи Anna Szwed и Andrzej Majcher от Полша.

Обучение в Мотивационно интервюиране с водещи Д-р Георги Василев – психиатър и Кирил Бозгунов – клиничен психолог.

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА МОЯТА РАБОТА – са децата и техните семейства.
Много е малко да кажа само едно изречение, но все пак Водещото е любовта ми към децата.
В моята работа всекидневно срещам детски съдби, детски истории и ограбено детство. Всекидневно се сблъсквам с войните на родителите, в които жертви са децата. Незнанието на родителите как да се справят със своите подрастващи деца, не защото нямат желание, а защото са забравили, че са били деца, защото са забравили за детските проблеми, за потребностите, за хаоса в техните малки и нежни души. Защото в това време има висока концентрация на бедност и възрастните имат техните си проблеми. Но тук е мястото да кажа, че аз не осъждам и не обвинявам.

Какво ще се случва?

В работата си ще насочвам вниманието си към родителите и проблемите им с децата. Ще публикувам статии, видеа, уебинари, ще организирам и провеждам обучения и разбира се ще се качват полезни материали. КЪДЕ? В този сайт и във фейсбук страницата си "Светът на децата".

Защо го правя?

В целият си съзнателен път съм следвала изречението: В името на детето и неговото семейство. През всички тези години на обучение и себепознание, съм подкрепяла децата в процеса им на развитие. За мен агресивното и девиантно поведение е отражение на детето отвътре.

Ще подкрепям родителите, най-вече в темите, свързани с проблемите на подрастващите, функцията на семейството и отношението им към децата.
Но най-много внимание ще обърна на теми като развода. Ще се опитам деликатно да разкажа за нечестните войни, в които двамата родители въвличат децата и какво се случва при отчуждението. Как се променя цялата функция и как се размества естественото. И да не забравяме, че децата имат нужда от майка и баща - от подкрепата и любовта на двамата си родителя. Защото децата имат правото на подкрепяща и здрава среда. Защото децата са нашето напред.