За мен

МАГИСТЪР ПСИХОЛОГ

ОБУЧЕНИЯ:

2020 - 2021 г. Обучение по Мотивационно Интервюиране (MINT) - преминати първо и второ нива;

2018 г. Обучение в семейна терапия с водещ О. Андрей Лоргус;

2018 г. Обучител Библиодрама с водещ О. Андрей Лоргус;

преминати обучения в Когнитивно – поведенческата терапия – личен опит, базови умения, специализирани умения, супервизия

2018 г. Сертификат за участие в международен семинар "Съвременна профилактика при семейства с деца с рисково поведение" организиран от Фондация: Стефан Батори – Полша“ - II-ро ниво;

2017г. Сертификат за участие в международен семинар "Съвременна профилактика при семейства с деца с рисково поведение" организиран от Фондация: Стефан Батори – Полша“

2017г. Сертификат за участие в обучение  "Трениране на успешни родители" по методиката на Томас Гордън

2016г. Сертификат за участие в семинар на тема: „Съвременна профилактика на рисково поведение при юношите“, организиран от Фондация: Стефан Батори – Полша“

2009г. Удостоверение  за социална работа с деца и семейства в риск

2007г.Удостоверение Правен Медиатор – вписана в единния регистър на медиаторите към Министерството на Правосъдието  № 20081217008 дата на вписване 17.12.2008г. организиран курс от Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка”