Проективна методика за деца

Оценка на емоционални и поведенчески проблеми при деца от 05 до 18 години.

В оценката се използва теста TEMAS (Tell-Me-A-Story).

TEMAS (Tell-Me-A-Story) e проективна методика, подходяща за оценка на емоционални и поведенчески проблеми, предназначена за деца и юноши от 5 до 18 г. Мултикултурната проективна методика е разработена така, че позволява надеждна оценка на когнитивното, афективното, вътреличностното и междуличностното функциониране на изследваното дете.

Оценяват се:

  • емоционални и поведенчески проблеми;
  • постигане на задълбочено разбиране за затрудненията и силните страни на детето;
  • поставяне на терапевтични цели и последваща оценка на напредъка от психотерапията;

Родителите получават Доклад от резултатите от теста, както и професионални насоки за последваща работа с детето.

Изготвяне на съдебно-психологични експертизи

Цена за оценка на дете - 90 лв.