АВТОАГРЕСИЯ

----------------------.png

Подготвайки се за днешният си информационен материал, видях, че в интернет е пълно с информация за автоагресията. Има много възможности за търсене на информация. Но аз днес  ще дам една друга гледна точка.

Много малко хора знаят, че освен Психолог, съм и дипломиран Теолог.

Днес ще ви представя гледната си точка за автоагресията през погледа на психологията и теологията. Но нека започнем с определението за автоагресия: Най - общо казано, това е самонараняването.

При агресията, обекта е навън, а при автоагресията или самонараняването, обекта е навътре.

Автоагресията се проявява, като склонност към самоунижение, самобичуване, понякога – в нанасяне на физически наранявания.

Характеристики на автоагресията:

 • Самонараняване -Самонараняването е умишлено самонанасяне на телесни рани, които са видими повече от няколко минути
 • Усамотяване - Може да продължи ного дълго, понякога дни и седмици, дори и месеци. Отлагане, отказ от общуване 
 • Ниска самооценка - Никога не приема себе си като стойност или като постижения
 • Нерешителност - Никога не предприема действия, съмнява се в себе си и в постиженията си
 • Невротизъм - емоционална нестабилност, често променя настроението си, агресия без причина, нестабилно поведение, промяна на мнение
 • Депресия - чувство на еланхолия, тъга, отчаяние, безпоощност
 • Повишена разрушителност - силата на обидите.

Да разгледаме 7-те смъртни гряха:

 • Похот
 • Чревоугодие
 • Алчност
 • Леност
 • Гняв
 • Завист
 • Горделивост

Ако разгледмаме греховете през саоунищожението, те ще се тълкуват по следният начин

1. Похот - Значението на думата е:Силно сексуално желание, влечение; сластолюбие,сладострастие. От гледна точка на психологията, похотта е автоагресия. Зависимост или сексуална разтормозеност е самоунищожение или автоагресия. Всичко, което е в повече носи щета на личността. 

2. Чревоугодие - Значението на думата е: Угаждане с храна. Но угаждането може да бъде и в други аспеткти. През психологията, хранителните разстройства биват анорексия, булимия, преяждане, орторексия, синдром на нощното хранене. Отново се наблюдава акта на автоафресията.

3. Алчност - Значението на думата е:Прекомерно желание за придобиване или притежаване на повече, отколкото някой има нужда или заслуга. От гледна точка на самоагресията и поглеждайки към характеристиките на автоагресията ще забележим, че съвпадат с ниска себеоценка, усамотяване, невротизъм

4. Леност - Значението на думата е: Липсата на инициатива, пасивна позиция,безсилие при вземане на решения. Тук отново се наблюдава ниска себеоценка, нерешителност, депресия. 

5. Гняв - Гневът е една от 8-те основни емоции. Смята се за един от седемте смъртни гряха в християнската религия и е обратното на смирение. Основната причина за гнева е високомерието. Поглеждайки към характеристиките на автоагресията ще забележим, че се препокриват с повишена разрушителност, депресия, невротизъм, ниска себеоценка. 

6. Завист - Емоция, която изразява вътрешна злоба, предизвикана от успехите, радостта, задоволството и благополучието на други хора. Отново се наблюдава много ниска себеоценка, нерешителност, депресия, повишена разрушителност.Гневът понякога е насочен навън, но често е къ самият себе си.

7. Горделивост - Значението на думата е: високомерие, надменност. Правейки препратка към психологията това е една много силна проява на автоагресия. Силно самоняраняване през ниската себеоценка, говоренето "без покритие". 

Темата за агресията и самоагресията е включена в обучителен модул в "Училище за родители"

Зареждане на коментарите...