Колелото на Баланса на живота

------------------------------.png

В духа на Нова година и в периода на поставянето на цели, Ви предлагам един метод, който ни помага да видим основните области на живота. 

                                                                                      ----.png

Много хора ще кажат, че всичко е въпрос на баланс. Нот той в наши дни трудно се постига. Да бъдеш навсякъде е почти невъзможно. Често пренебрегваме приятелите си, семейството си, личностното си развитие или здраве в името на работата. 

Нарушим ли една от тези области за дълъг период от време или пренебрегнем ли някоя от тях, след това оставаме неудовлетворени или разочаровани. 

Можете да използвате Колелото на Баланса, като погледните приоритетите и прецените къде се намирате, кой от тях изоствате или напълно игнорирате.

Как може да се използва Колелото на Баланса на живота?

Колелото на живота измерва настоящото ниво на удовлетвореност, то може да се използва в началото на всеки месец или всяка седмица.

Можете да изполвате различни по цвят моливи за да отбелязвате къде давате повече и къде отнемате. Оцветявайте всеки сектор в различен цвят и съответно го попълвайте толкова в полетата, колкото считате, че сте постигнали. 

Не се притеснявайте, ако някое поле е по-малко от друго. Началото е трудно. Старайте се да контролирате процеса, като не се отказвате да работите по колелото.

Какво е важно да се знае?

За да бъде човек щастлив и удовлетворен от себе си, той стои в цялото пространство. Нито повече, нито по-малко. 

Зареждане на коментарите...